Bach Bach Bach

3 x Bach

Två kantater och en Brandenburgare

Bach, den flitige, som skrev en kantat för varje söndag under under tre kyrkoår. Sådär en 250 stycken! Orkesterföreningens stråkar och några blåsare har tagit sig an två av kantaterna: ”Actus tragicus”  och ”Christus der ist mein leben”. På det Brandeburgkonsert nr 4 med blockflöjter och violinsolo. Arvika Kammarkör, sångsolister från Jacobs Kammarkör Stockholm, stråkar ur Orkesterföreningen. Dirigent Mats Kästel