Stadens stolta orkester….

Karlstads Orkesterförening har verkat i mer än 100 år. I vår verksamhet finns dels Kammarmusiksällskapet, dels en Symfoniorkester.  Fortfarande är det en mix av avancerade amatörer, musiklärare och duktiga musikstudenter som samsas i den ärevördiga orkestern.

Samarbetet med Musikskolan, numera Kulturskolan, är gott och stödet från Karlstads kommun garanterar att orkestern kan bestå i framtiden.

 

Mer information om vår symfoniorkester: