Karlstads orkesterförening bildades 1920 för 100 år sedan,  av framstående amatörer och militärmusiker och restaurangmusiker. Denna orkester var under många år den enda orkestern i Karlstad som spelade symfonisk repertoar.

Under slutet av 50-talet dirigerades orkestern av militärkapellmästarna Bertil Bergdal och Bertil Ullbrandt. Senare under 60-talet fanns här musikdirektören vid I2 Harry Sernklef, som också framträdde som klarinettsolist. År 1960 kontaktades den i Norrköping verksamme dirigenten Heinz Freudentahl för att bilda Karlstads musikskola. Denne eminente musiker engagerade snabbt ett förbluffande stort antal stråklärare av mycket hög klass, Josef Aldén, Sigvard Stenberg, Göran Tidström, Jules de Vries m.fl. utgjorde stommen i stråksektionen. Militärmusikerna fanns i blåsarstämmorna. Orkestern utvecklades vidare och hade gästdirigenter som Sixten Eckerberg, Lars Gösta Benstorp och Ortrudd Mann. En stor mängd musik framfördes av Karlstads Orkesterförening, som fick en repertoar som innehöll det mesta av de klassiska symfonierna, konserterna och operamusiken

När Militärmusiken omorganiserades  och blev civil under namnet Regionmusiken var det dirigenten Allan Weiberg som var den som lotsade militärmusiken till en resurs för den nybildade Musikteatern från 1975. Weiberg kom att betyda mycket för övergången från Orkesterförening i samverkan med Regionmusiken. Så nu fanns en amatörorkester, Karlstads Orkesterförening och en professionell orkester, Wermland Operas orkester i vår stad. Sprungna ur samma organisation.

Orkestern medverkade ofta i Domkyrkan under ledning av Olle Ljungdahl och Yngve Sirén. För första gången någonsin kunde man i Karlstad höra Bachs ”Johannespassion” och ”Matteuspassion”, Brahms ”Requiem” och andra stora verk. Den vid Sveriges Radio anställde producenten Tage Lundström anordnade i sin dubbla roll som radioproducent och ordförande i orkestern ”Värmlandskväll” i riksradion, där orkestern ofta medverkade med både orkestermusik och kammarmusik.

Under några år på 80-talet var samarbetet mellan Orkesterföreningen och Musikteatern (Wermland Opera)  frekvent och storslagen symfonimusik kunde framföras i Karlstad. Ett beramat ögonblick var 1984 då staden fyllde 400 år och en symfoni beställdes av Sven Eric Johansson uruppfördes med de sammanslagna resurserna samt Karlstads Kammarkör, Karlstads Motettsällskap och solister från Musikteatern. ”En Frödingsymfoni” direktsändes i Sveriges Radio och dirigent var Allan Weiberg.

Många av Sveriges främsta dirigenter och solister gästar oss ofta. Här kan bl.a. nämnas violinisten Malin Broman, pianisten och dirigenten Simon Crawford Philips, dirigenten Glenn Mossop, pianisterna Daniel Beskow och Matti Hirvonen, oboisten Bengt Rosengren,  blockflöjtisten Kristien West och många fler.

Karlstads Orkesterförening  verkar fortfarande för samma mål som för hundra år sedan; en mötesplats för professionella, duktiga amatörer och musikstuderande. I sin verksamhet finns dels Kammarmusiksällskapet, dels Karlstads Orkesterförening. Repertoaren är fortfarande omfattande och högtstående. Vi samarbetar med Musikskolan, numera Kulturskolan. Vi stöds av Karlstads Kommun och via Kultur och fritidsnämnden samt Statens Kulturråd..